มากกว่า 500 โครงการ กับการออกแบบเว็บและแอปพลิเคชั่น มาตลอด 10 ปี

เรามีทั้งประสบการณ์และทีมงานที่เชี่ยวชาญคอยสนับสนุน พร้อมผลิตผลงานที่มีคุณภาพ หลากหลายโครงการที่เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ ว่าจ้างให้เราได้แสดงศักยภาพในการวางระบบ ออกแบบ และพัฒนาเว็บ/แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ

ดาวน์โหลดผลงาน

BDMS-MSO

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย อาทิเช่น กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช เป็นต้น DNA Maker ได้จัดการออกแบบและพัฒนา Mobile Application 'BDMS SMO Training' แอพลิเคชั่นสำหรับจัดการข้อมูลของหมอในการเข้าอบรมของหลักสูตรต่างๆ รวมถึงสามารถทำการแจ้งข่าวสารต่างๆภายในองค์กร

Explore

SCG-Express

DNA Maker ได้ร่วมงานกับหนึ่งในบริษัทขนส่งที่มีคุณภาพของประเทศอย่าง SCG Express ซึ่งเราได้รับหน้าที่ในการดีไซน์และพัฒนา SCG Express Mobile Application โดยรองรับทั้ง iOS และ Android ให้เป็นแอพลิเคชั่นที่สะดวกสบายในการใช้งานและตอบโจทย์ทั้งผู้ส่งและผู้รับสินค้า

Explore

Only 1% better everyday

— It will be 31.18 times of today in 1 year. —