ออกแบบระบบและเว็บแอปพลิชันร่วมกับแนวคิดที่ทันสมัย

ไม่ว่าจะเป็นเว็บหรือแอปพลิเคชัน เราวางแผนในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน นอกจากทีมงานที่เชี่ยวชาญเรายังมีระบบที่เราพัฒนาขึ้นมาเองเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่และผู้เข้าใช้งานได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังสามารถวางใจได้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การออกแบบและใช้งานคลาวด์

การสร้างระบบที่มีความเสถียรและรองรับการใช้งานที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก รวมถึงการดูแลด้านความปลอดภัยของระบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของระบบสูงสุด

1.

การเตรียมคลาวด์เซิฟเวอร์สำหรับพัฒนาและการใช้งานจริง

เรามีแผนงานที่เป็นระบบตั้งแต่ขั้นตอนในการพัฒนาระบบไปจนถึงทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริง เตรียม Test Cases เพื่อนำไปทดสอบ ให้มีความถูกต้องตรงตาม Requirement มากที่สุด โดยมี 2 Production Environment คือ System Integration Test และ User Acceptance Test

2.

การพัฒนาเว็บและแอป แบบ 3 Tier

มีการพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชั่นแบบ 3 Tier ในการรับ-ส่งข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการทำงานและให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น เว็บ - API - ฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังช่วยให้ข้อมูลถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ

3.

เว็บไซต์สำรอง

มีเว็บไซต์จำลองเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมด หากเว็บไซต์จริงได้รับความเสียหาย ข้อมูลที่สำรองไว้พร้อมดึงกลับมาใช้งานได้ทันที

4.

ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

เรามีระบบในการจัดเตรียมฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการใช้งานจำนวนมาก และมีระบบในการจัดการฐานข้อมูลให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา

การวางแผนขั้นตอนต่างๆในการทำงานเพื่อให้ ลูกค้าได้ผลงานที่ดี ใช้เวลาน้อย และมีประสิทธิภาพมาก

1. ความต้องการ

นัดหมายประชุมกับลูกค้าเพื่อรับฟัง รวบรวมรายละเอียดความต้องการ กำหนดขอบเขตของงาน ทำความเข้าใจถึงปัญหาที่ลูกค้าต้องการให้เราช่วยแก้ไข เพื่อนำมาออกแบบงานให้เหมาะสมกับความต้องการลูกค้า

2. นำเสนอวิธีแก้ปัญหา

นำสิ่งที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงปัญหาต่างๆ มาวิเคราะห์ ระดมความคิดกันภายในทีม เพื่อหาทางแก้ปัญหาให้กับตรงความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด จากนั้นจึงนำข้อสรุปที่ได้มาเสนอ เพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณา

3. การออกแบบหน้าเว็บพร้อมกับฟีเจอร์และฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ

หลังจากลูกค้าตอบรับแผนงานที่ตรงกับความต้องการ เราจะเริ่มทำการออกแบบ UX/UI ของเว็บ/แอปพลิเคชั่น ซึ่งจะเป็นการออกแบบ Features และ Functions ต่าง ๆ ที่เน้นการใช้งานง่าย สะดวก สร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน มีดีไซน์ที่สวยงาม ดึงดูดให้ผู้ใช้งานรู้สึกอยากเข้ามาใช้งานอีกเรื่อย ๆ

4. ฐานข้อมูลและการออกแบบระบบ

เมื่อได้รูปแบบ UX/UI , Features และ Functions ตามที่ลูกค้าต้องการแล้ว เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบ Database และ ระบบให้เหมาะสมต่อการใช้งาน รวมถึงการทำให้ระบบทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด

5. การพัฒนาโปรแกรมในส่วนของหน้าบ้าน

หลังจากดีไซน์ต่างๆตรงใจลูกค้า เราจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการทำให้ส่วนของหน้าเว็บ/แอปพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นการแสดงหน้าตาความสวยงามของเว็บ ให้ผู้เข้าชมได้เห็นไปพร้อมๆ กับการใช้งานเว็บที่สะดวกสบายไม่ซับซ้อน

6. การพัฒนา API พร้อมเอกสารประกอบ

ทำการติดตั้ง API ซึ่งเป็นช่องทางการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบอื่น ๆ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ซึ่ง API จะมาพร้อมกับ Documentation ที่จะเขียนไว้รายละเอียดว่า ใช้รูปแบบการส่งข้อมูลแบบไหน, ใช้ภาษาโปรแกรมอะไรในการเชื่อมต่อ ใช้แพลตฟอร์มใดในการเชื่อมต่อ และเข้ามาช่วยให้หน้าเว็บหรือแอปพลิเคชั่นทำงานได้จริง

7. การพัฒนาโปรแกรมในส่วนของหลังบ้าน

เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างเว็บหรือแอปพลิเคชั่นซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรวบรวมข้อมูลต่างๆของเว็บ โดยการเขียนโปรแกรมหลังบ้านด้วยระบบ CMS (Content Management System) ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ดูแลเว็บสามารถจัดการ แก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาต่างๆ ในเว็บได้ รวมไปถึงการทำงานของเว็บและความเร็วในการแสดงผล

8. การทดสอบระบบและทดสอบ UAT

UAT (User Acceptance Testing) กระบวนการทดสอบระบบขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบที่พัฒนาพร้อมที่จะใช้งานได้จริง หากพบปัญหาใดๆ ระบบจะถูกนำไปปรับปรุงแก้ไข แล้วจะกลับเข้าสู่กระบวนการ UAT อีกครั้ง จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายว่าสามารถนำระบบไปใช้งานจริงได้

9. เก็บรายละเอียดของงานและการใช้งานจริง

หลังจากตรวจสอบจนไม่พบข้อบกพร่องใดๆ เราจะเก็บรายละเอียดงานให้เรียบร้อย จนแน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการไว้วางใจให้เราพัฒนาเว็บ หลังจากนั้นเราจึงจะเปิดให้ใช้งานจริง

เราทำอย่างไรให้ลูกค้าชอบผลงานของเรา ?

รายละเอียดของผลงาน และความรับผิดชอบสูงสุด คือสิ่งที่เราได้ยึดถือมาตลอดเพื่อให้ลูกค้าได้ระบบที่ตอบโจทย์ ใช้งานง่าย ไม่จุกจิก และคิดเสมอว่าระบบต่างๆที่เราสร้างเปรียบเสมือนความสุขของเราที่ได้ถ่ายทอดลงไปสู่ลูกค้าและผู้ใช้งานทุกๆคน ที่จะทำให้คิดถึงเราอยู่เสมอ

สิ่งที่เราทำ

Only 1% better everyday

— It will be 31.18 times of today in 1 year. —