Work-Life Balance

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวเรานั้น ทำให้เราทำงานได้ตลอด แทบจะทุกที่ ทุกเวลา อย่างไรก็ตามบริษัทของเราสนับสนุนให้พนักงานมีสมดุลชีวิตที่ดี เพราะการแบ่งเวลาในการทำงาน และการใช้ชีวิตให้เหมาะสมได้นั้น มีส่วนสร้างวินัยในการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนำไปสู่การสร้างประโยชน์ในระยะยาวให้กับองค์กรได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและพัฒนา UX / UI ให้กับ Web, Mobile Applications และ Digital Platform ต่าง ๆ
 • จำลองและต้นแบบที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเว็บทำงานอย่างไรและดูเหมือนใช้งานง่าย (รูปลักษณ์และความรู้สึก)
 • ทำงานร่วมกับทีมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อค้นหาวิธีการสร้างสรรค์เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและคู่ค้า
 • นำข้อค้นพบจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปใช้กับการออกแบบของเธอ / เขา
 • อยู่ในวงรอบและอยู่เหนือมาตรฐานล่าสุดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในด้านการออกแบบดิจิทัล

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีสาขาศิลปะการออกแบบหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในการออกแบบเว็บ / UI
 • ความรู้ในหลักการประสบการณ์ของผู้ใช้หลักการออกแบบกราฟิก

ทักษะและความสามารถ

 • มีความเชี่ยวชาญในการทำ Photoshop หรือ Sketch และ Illustrator
 • สามารถระดมความคิดและทำงานร่วมกับนักออกแบบคนอื่นๆ และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความยืดหยุ่นและลำดับความสำคัญของงาน เรียนรู่เร็วและ สามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน
 • ทำงานภายใต้ความกดดัน
 • มีความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดใหม่อยู่เสมอ
 • มีความรู้ในเรื่อง HTML และ CSS เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ออกแบบ และ พัฒนา Web Application ในส่วนของ Front-end และ Back-end ตาม Requirement ขององค์กร
 • แก้ไขปัญหา และ ปรับปรุงพัฒนาข้อผิดพลาดจาก Web Application ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ปรับปรุงและพัฒนา Web Application ให้มีประสิทธิภาพ
 • เชื่อมต่อ API เข้ากับ Web application ตาม Requirement ขององค์กร
 • วางแผนทำงาน ประสานงาน ร่วมกับทีมพัฒนา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Web Design, Web Programming, มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Network, Photoshop, Web Design, HTML, PHP, CSS และ MySQL
 • รู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางเทคนิคของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง และศัพท์เทคนิคทางคอมพิวเตอร์

ทักษะและความสามารถ

 • มีความรู้ในเรื่องของ PHP 7, MySQL, MSSQL, NoSQL and Laravel framework
 • มีความสามารถในการเขียนโค้ด PHP และ MySQL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Front-end เช่น JavaScript, HTML5 และ CSS3
 • มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม PHP
 • มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในการเขียนโค้ดต่างๆ เช่น GIT

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจให้บริการ ช่วยแก้ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ
 • รวบรวมข้อกำหนดทางธุรกิจเพื่อจัดเตรียมข้อกำหนดการทำงานและทำความเข้าใจเพื่อจัดทำแผนที่วงจรทั้งหมดของกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี
 • ทำงานร่วมกันกับทีมงานแก้ปัญหาเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งานของหน้าที่ออกแบบมาและครอบคลุมทุกความต้องการและสามารถที่จะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจฟังก์ชันเหล่านั้น
 • ดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาของระบบระบุผลกระทบและเสนอแนวทางแก้ไขที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ
 • จัดตั้งและตรวจสอบโครงการ ความต้องการของลูกค้า ลำดับความสำคัญของผลกระทบและกำหนดเวลา
 • คาดการณ์ประเด็นสำคัญ ความเสี่ยงและรับผิดชอบในการบริหารโครงการ
 • มีส่วนร่วมในการทดสอบการใช้งาน UAT เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของการส่งมอบ
 • ประสานงานและสื่อสารกับผู้ใช้ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ขายเกี่ยวกับปัญหา ติดตามสถานะของโครงการ
 • สนับสนุนการดำเนินการตามข้อกำหนดเหล่านั้นให้ประสบความสำเร็จตลอดโครงการ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมซอฟแวร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือที่สาขาที่เกี่ยวข้อง (บังคับ)
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปีในตำแหน่ง Business Analyst, IT Project management หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีประสบการณ์ในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์โดย SDLC หรือ Agile methodology
 • มีความสามารถในการจัดการและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขที่ยอมรับได้
 • ทักษะการวางแผนองค์กรและการบริหารเวลาที่ยอดเยี่ยม
 • สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและอยู่ภายใต้แรงกดดัน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งทักษะการเขียนและการพูด

สวัสดิการที่จะได้รับ

 • เวลางานยืดหยุ่น และ Work from Home เป็นส่วนใหญ่
 • ท่องเที่ยวต่างประเทศประจำปี ปีล่าสุดไป Osaka ญี่ปุ่นทั้งบริษัท 6 วัน 5 คืน พร้อมเที่ยว Universal Studio และดื่ม กิน เที่ยวไม่อั้น หรือสองปีที่ผ่านมา ไปฮ่องกง และ สิงคโปร์
 • เลี้ยงบุฟเฟต์ Premium ร้านดังเป็นประจำ
 • โบนัสในการทำงานประจำปี
 • เบิกค่าทำฟันได้
 • ออกกำลังกายที่ Virgin Active Fitness
 • ประกันสังคม / ประกันอุบัติเหตุ
 • ทุนเรียนฟรีภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา
 • Training Course ต่าง ๆ เพื่ออัพเดตข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ ๆ (ล่าสุดทีมไป Train ที่ประเทศสิงคโปร์)
 • เบิกเงินซื้ออปุกรณ์ที่ใช้ทำงานหรือหนังสือที่ชอบได้
 • เลี้ยงเครื่องดื่ม Starbucks และอาหารกลางวัน 3-5ครั้ง/สัปดาห์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ดู Netflix ฟรี
 • มีขนมและมินิบาร์ในตู้เย็นออฟฟิศ
 • คอมพิวเตอร์ MacBook/Laptop เพื่อใช้ในการออกแบบและทำงาน

สมัครตอนนี้

คุณจะรู้สึกสนุกไปกับสไตล์การทำงานที่มีความยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้คุณใช้ความคิดของตัวเองได้อย่างเต็มที่ เพื่อนร่วมงานที่เป็นกันเองและพร้อมให้ความช่วยเหลือและแชร์ไอเดียความคิดดีๆร่วมกับคุณ
ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเงินเดือนที่คาดหวังมาที่

Email : jobs@dnamaker.com

Only 1% better everyday

— It will be 31.18 times of today in 1 year. —