นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะบอกให้คุณทราบว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ใน www. dnamaker.com อย่างไร โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้ไซต์หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เมื่อใช้ไซต์นี้ คุณจะยอมรับหลักปฏิบัติที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การปฏิบัติเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถูกโพสต์และการเปลี่ยนแปลงจะนํฟาไปใช้กับกิจกรรมและข้อมูลในการก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่พื้นฐานย้อนหลัง คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีการใด ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้จะถูกใช้

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สําหรับเว็บไซต์นี้เท่านั้น หากคุณเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โพสต์ที่เว็บไซต์เหล่านั้น

ข้อมูลและการเก็บ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อที่อยู่ไปรษณีย์ที่อยู่อีเมล ฯลฯ เมื่อผู้เข้าชมของเราส่งโดยสมัครใจ ข้อมูลที่คุณให้จะใช้เพื่อตอบสนองคําขอเฉพาะของคุณ คุณอาจส่งสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

ไซต์นี้ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามเพื่อรวบรวมข้อมูลเช่นประเภทเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการการติดตามจํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทําความเข้าใจว่าผู้เข้าชมใช้ไซต์อย่างไร นอกจากนี้ คุกกี้ยังช่วยกําหนดไซต์สําหรับผู้เข้าชมเองได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคลคุกกี้อาจเชื่อมโยงกับข้อมูลดังกล่าว คุกกี้รวมและข้อมูลการติดตามอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สาม

การรักษาความปลอดภัยและความมุ่งมั่นของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย เฉพาะพนักงานตัวแทนและผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (ซึ่งได้ตกลงที่จะเก็บข้อมูลให้ปลอดภัยและเป็นความลับ) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ อีเมลและจดหมายข่าวทั้งหมดจากเว็บไซต์นี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกไม่รับการส่งจดหมายเพิ่มเติมได้

หากคุณมีคําถามข้อสงสัยหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราคุณสามารถติดต่อเราได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายนี้จะถูกโพสต์

Only 1% better everyday

— It will be 31.18 times of today in 1 year. —